Kako nama partnerska psihoterapija lahko koristi?

Usposobljeni psihoterapevti, ki nudijo pomoč parom v stiski, se nemalokrat srečujejo z vprašanji zakonskih partnerjev, ki se navezujejo na koristi partnerske psihoterapije. Namreč, veliko zakoncev je prepričanih, da jim nobena terapija ne more zares pomagati in zato dvomijo v končni uspeh partnerske psihoterapije.

Pri tem je potrebno poudariti, da usposobljeni psihoterapevti ne morejo opraviti celotnega dela, saj je njihova pomoč parom vezana na uvid in poglobljeno razlago določenih nesoglasij v partnerskem odnosu. Naloga zakoncev pa je v tem, da skušata razumeti širšo problematiko, uvideti tudi svoj škodljiv doprinos v razmerje in šele nato delati na tem, da razmerje popravita. Kako jima torej partnerska psihoterapija lahko koristi?

Partnerska psihoterapija ublaži disfunkcionalno vedenje  

Kakovostna pomoč parom v procesu partnerske psihoterapije se na dolgi rok kaže v tem, da se v odnosu med partnerjema zmanjša disfunkcionalno vedenje, zaradi katerih so bili poprej medsebojni odnosi zelo slabi. Vsak partner se nauči ravnati na način, da drugemu partnerju ne povzroča psihološke, fizične ali čustvene škode.

Ker so težave v razmerju plod različnih disfunkcionalnih vedenj, se pri tem psihoterapevt odloči, da bo enemu ali obema zakoncema priporočil individualno psihoterapevtsko obravnavo, saj sluti, da se težave v odnosu pojavljajo zaradi nezmožnosti obvladovanja jeze, odvisnosti od prepovedanih substanc ali alkohola ter od nekaterih duševnih bolezenskih stanj, ki pomembno vplivajo na partnerski odnos.

Partnerska psihoterapija izboljšuje medsebojno komunikacijo

Učinkovita pomoč parom v psihoterapevtskem procesu se kaže tudi v tem, da se partnerja naučita komunicirati na način, ki spodbuja medsebojno povezanost, razumevanje in empatijo. Psihoterapevt ju nauči, kako komunicirati na bolj spodbuden in učinkovit način, z namenom, da bi se odnos razvijal in ne nazadoval.

Partnerska psihoterapija uči, kako izražati svoja čustva

Psihoterapevta in tudi življenjska partnerja, dr. Maja Kus Ambrož in Jernej Kus Ambrož nudita psihoterapevtsko pomoč parom v okviru podjetja Psihovital in pri tem pomagata partnerjem, da se naučijo kako izraziti svoja čustva na način, ki poglablja medsebojni odnos in spodbuja intimnost med partnerjema.

Nekateri partnerji se namreč skozi celotno partnersko obdobje bojijo izraziti svoja čustva, zato se svojemu partnerju izogibajo in se pri tem čustveno izolirajo. Ker je komunikacija z ustreznim izražanjem čustev pomembna, se v procesu partnerske psihoterapije partnerja naučita te lastnosti učinkovito uporabiti in pri tem posledično izboljšata tudi svoj odnos.

Similar Posts:

Close