Izogibanje napak pri prodaji nepremičnine

Prodaja nepremičnin je kompleksen postopek, ki se mu večina ljudi v življenju izogne ali pa se ga loti le enkrat ali dvakrat. Vendar pa vsaka napaka v tem procesu lahko prinese velike posledice, zato je nujno, da smo izjemno pozorni na vsak korak. Katere napake so najpogostejše in ali smo pripravljeni na vse stroške, povezane s prodajo, ki nas kot prodajalce čakajo?

Pri prodaji nepremičnine je ključno biti aktivno vključen v proces, ponuditi nekaj več in uporabiti inovativne pristope za privabljanje potencialnih kupcev.

Pomoč nepremičninske agencije pri prodaji

Če se odločite za prodajo nepremičnine in nimate zadostnega pravnega znanja, je priporočljivo, da poiščete pomoč nepremičninske agencije in sklenete pogodbo z nepremičninskim posrednikom, ki bo prevzel vodenje celotnega procesa. Posrednik vas bo vodil skozi postopek s pomočjo pravne ekipe, čeprav bo to zahtevalo nekaj finančnih sredstev. Kljub temu je bolje, da imate strokovno podporo, kot da tvegate, da zaradi pomanjkanja pravnega znanja izgubite pomemben del premoženja. Ali se boste kljub temu odločili za samostojno prodajo?

Priprava na prodajo nepremičnine – pomembni predpogoji

Preden se lotite prodaje nepremičnine, je ključno, da poskrbite za nekaj ključnih stvari. Zagotovite si novo bivališče, preverite urejenost nepremičnine v Zemljiški knjigi, pridobite energetsko izkaznico ali ustrezno potrdilo ter uredite morebitne obremenitve v ZK. Neurejeno stanje v zemljiški knjigi lahko odvrne potencialne kupce.

Stroški za prodajalca nepremičnine

Poleg tega je priporočljivo imeti pripravljeno tudi nekaj finančnih sredstev za kritje stroškov prodaje. Kot prodajalec boste morali plačati davek na promet z nepremičninami, ki se pri novogradnjah obračuna po stopnji 22 % DDV, medtem ko velja nižja stopnja 9,5 % DDV za stanovanjske nepremičnine. Pri starogradnjah je davek v višini 2 % prodajne cene nepremičnine.

Davek od kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine

Prodajalcem nepremičnin bo poleg drugih stroškov, ki so ob prodaji, treba plačati tudi davek od kapitalskega dobička, če so pri prodaji ustvarili dobiček. Stopnja tega davka se spreminja glede na čas lastništva nepremičnine, pri čemer se po petih letih lastništva zmanjšuje. Davka so lahko oproščeni tisti, ki so nepremičnino kupili pred določenim datumom ali so imeli zadnja tri leta pred prodajo na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče. Posebnost davčne obveznosti je, da nastane s sklenitvijo pogodbe, ne pa s prejemom kupnine.

Zato mora prodajalec vložiti prijavo za odmero davka v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe pri pristojni davčni upravi. Davek je treba plačati v 30 dneh po prejemu odločbe o odmeri, ki jo prejme v 30 dneh. Prijava mora vsebovati tri izvode prodajne pogodbe in izvod prejšnje pogodbe, s katero je pridobil lastninsko pravico, ali izpisek iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana v njo. Davčni organ potrdi plačilo davka z žigom na kupoprodajni pogodbi, ki mora biti notarsko overjen in je pogoj za vpis v zemljiško knjigo.

Strošek nepremičninske provizije

Če se odločite za prodajo nepremičnine preko nepremičninske agencije, boste morali poleg ostalih stroškov plačati tudi provizijo nepremičninskemu posredniku. Ta provizija običajno znaša največ 4 odstotke prodajne vrednosti nepremičnine in se deli med kupca in prodajalca, vsak plača polovico. Dogovor o delitvi provizije je lahko prilagodljiv glede na dogovor med strankami. Pomembno je, da si izdelate natančen finančni in postopkovni načrt, da se izognete nepričakovanim stroškom.

Prodajna strategija in aktivno oglaševanje

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec v prednosti, če ponudi več. To lahko vključuje drugačen pristop k oglaševanju, uporabo atraktivnih fotografij, izvirne opise, video predstavitve prostorov in druge inovativne pristope. Prodaja zahteva aktivnost, kar pomeni, da mora biti prodajalec dosegljiv preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so telefon, e-pošta, in celo družabna omrežja, ter pripravljen na ogled nepremičnine.

Similar Posts:

Close