Osebna rast omogoča produktivnejše življenje

Kako lahko definiramo termin osebna rast? Na veliko različnih načinov. Lahko na primer zapišemo, da je termin močno povezan z mentalnim, fizičnim, družbenim, čustvenim pa tudi duhovnim razvojem. Ta posamezniku omogoča produktivnejše, zadovoljno in polno življenje.

Vsekakor pa osebna rast ni nekaj, kar bi imelo svoj začetek in konec. To je vseživljenjski proces, ki se v resnici nikoli zares ne konča. Je proces razvijanja, učenja, spreminjanja. Vključuje spreminjanje načina doživljanja, razmišljanja, doživljanja, čustvovanja ter vedenja. Takšna rast za osebo neredko predstavlja precej velik izziv. Kljub temu pa je rast osebnosti lahko izjemno izpopolnjujoča ter nam lahko za vedno spremeni življenje – na bolje.

Sprejemanje razumevanja sebe in drugih

Namen osebne rasti je tudi ta, da znamo sprejemati sebe pa tudi druge. Čeprav ste na primer s svojim življenjem zelo zadovoljni, je spoznavanje sebe lahko zelo zanimivo. Pomaga vam namreč bolje razumeti druge. Posledično pa imate lahko veliko boljše in bolj povezane odnose. Lažje se soočate s težkimi situacijami, veliko bolje razumete manj prijetne občutke ter ste lahko precej bolj odločni pri sprejemanju odločitev.

Dober primer je na primer odhod partnerja z vašega življenja. Če se je z vami razšel zaradi povsem drugih interesov, morate to razumeti in predelati razhod. Z razumevanjem boste veliko lažje sprejeli nastalo situacijo, hitreje se boste pobrali pa tudi videli, kaj se iz tega pravzaprav lahko naučite.

Zavedna ali nezavedna rast osebnosti

Osebnostna rast lahko poteka na zavedni pa tudi nezavedni ravni. Osebne rasti se zavedno lotite tedaj, ko na primer o sebi in drugih želite izvedeti kaj novega. A precej pogosto je takšna rast povsem nezavedna. To je tedaj, ko na podlagi različnih dogodkov ter izkušenj pridemo do spoznanj, sprememb v načinu razmišljanja ter podobno.

Sicer pa je rast osebnosti odvisna od vsakega posameznika posebej. Odvisna je od osebnostnih lastnosti, okolja, navad, prepričanj, izkušenj. Prav vsak osebno rast razume ter doživlja na svojevrsten način. Nekateri jo razumejo kot proces učenja, spoznavanja, razumevanja sebe ter drugih in okolja, v katerem živijo. Ne nazadnje osebnostna rast lahko pomeni tudi to, da poskušate narediti čim več dobrega za druge ter za okolje ali pa da se trudite razumeti, kako vaša dejanja vplivajo na druge in na svet.

Preberite si še naslednji članek: Kako nama partnerska psihoterapija lahko koristi?

Kakovostna pomoč parom v procesu partnerske psihoterapije se na dolgi rok kaže v tem, da se v odnosu med partnerjema zmanjša disfunkcionalno vedenje.

Similar Posts:

Close