Ohranimo čisto vetrobransko steklo v našem avtomobilu

Dobra vidljivost na cesto je izredno pomembna pri vožnji vsakega vozila. Voznik se lahko tako hitreje odzove in opazi raznovrstne nevarnosti, ki so v njegovi okolici. Pri tem pa veliko vlogo igrajo metlice brisalcev, ki odstranjujejo vlago, sneg, prah, blato in drugo umazanijo. Lahko bi rekli, da so enako pomembne kot zavore, žarometi, ABS sistem, zaviralne luči in druge varnostne komponente ter tehnologije, ki so vgrajene v našem avtomobilu. Sčasoma se metlice iztrošijo in so potrebne zamenjave. Tako je pomembno, da se zavedamo prednosti, ki jih z zamenjavo dobimo in tudi simptomov iztrošenih metlic.

Metlice za brisalce so narejene tako, da se tesno oprimejo stekla. Če med delovanjem prično odskakovati ali se obnašati nepredvidljivo. To pomeni, da so metlice poškodovane ali pa je poškodovana guma na samih rezilih.

Metlice brisalcev odstranjujejo umazanijo z vetrobranskega stekla

Vožnja po snegu, ledu in dežju hitro pusti veliko blata, vlage in ostale nesnage na vetrobranskem steklu. Tako postane steklo motno in ima izredno slabo prepustnost vidljivosti. To močno poveča nevarnost naletov in drugih nesreč. Temu je tako, saj voznik prepozno ali pa sploh ne opazi nevarnosti pred in za seboj. Ključna naloga metlic brisalcev pa je, da odstranijo vso nesnago z vetrobranskega stekla. Sčasoma pa izgubijo to sposobnost, saj se guma rezil na metlicah iztroši. Do tega prispevajo sledeči dejavniki:

  • Izraba gume zaradi starosti metlic
  • UV žarki izsušijo in povzročijo razpoke na gumi
  • Zmrzal, pesek in drugi elementi narave sčasoma poškodujejo gumo na metlicah

Metlice brisalcev zaščitijo vetrobransko steklo pred poškodbami

Veliko ljudi se ne zaveda, da metlice brisalcev lahko povzročijo veliko škode, če jih zanemarjamo. Ko se rezila iztrošijo, se metlica lahko prične dotikati samega vetrobranskega stekla. Ta pa lahko z uporabo pusti praske in druge poškodbe na steklu. To je še posebej nevarno v zimskih mesecih, saj je možno, da z uporabo brisalcev povzročimo razpoke na sprednjem steklu našega vozila. Popravilo pa je lahko dokaj drago, zato se je temu najbolje izogniti.

Znaki, ki nakazujejo na potrebno zamenjavo metlic za brisalce

Metlice za brisalce je potrebno zamenjati, ko se te iztrošijo ali drugače poškodujejo. To lahko prepoznamo, če je guma na samih rezilih počena, prične trohneti ali pa jo določena količina manjka. Možno je tudi, da bomo pri uporabi brisalcev opazili sledeče znake:

Kričeči zvoki med uporabo brisalcev

Če pri uporabi brisalcev zaslišimo kričeče zvoke, to pomeni, da se je guma na metlicah stanjšala. Pri tem pa je tudi možno, da puščajo praske na samem vetrobranskem steklu.

Brisalci se odbijajo od stekla med delovanjem

Metlice za brisalce so narejene tako, da se tesno oprimejo stekla. Če med delovanjem prično odskakovati ali se obnašati nepredvidljivo. To pomeni, da so metlice poškodovane ali pa je poškodovana guma na samih rezilih.

Proge na vetrobranskem steklu

Če opazimo proge na vetrobranskem steklu, ko zaženemo brisalce, je možno, da je guma na rezilih metlic pričela razpadati. Tako ne more več pravilno odstranjevati umazanije in vlage, kar povzroča proge.

Similar Posts:

Close